Voorwaarden
 

Informatie:
Het dekgeld van de hengsten, aangegeven in deze brochure, is excl. BTW en afdracht.
De BTW op het dekgeld is 6%.
Sperma bestellen: tel. 0575 - 55 67 66 of 06 - 53706908, bgg 06-51987690.
Graag bellen voor 9.00 uur s ochtends.
Verzendkosten worden doorberekend.
Bij inseminatie door ons aan huis, wordt boven de 40 km. kilometervergoeding doorberekend.
Het dekken/insemineren van uw merrie geschiedt op risico van de eigenaar en volgens de
reglementen van de bond van KWPN-hengstenhouders.
Via ons bedrijf kan bedrijfs-KI en SWS worden toegepast van alle hengsten die daarvoor in
aanmerking komen. Aan huis KI mogelijk.
Veterinaire begeleiding is op rekening en voor risico van de merriehouder. Dierenartskosten
worden via ons doorberekend aan merriehouder.
Bij eerste inseminatie of bij aflevering van uw merrie op ons station moeten de gegevens van
zowel merrie als eigenaar doorgeven worden (kopie stamboekbewijs).
Diepvriessperma wordt niet verstuurd. Inseminatie vindt op ons station plaats.
Hengstenhouderij Stal Nieuwmoed te Vorden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

TARIEVEN
:
Stalling is op ons bedrijf aanwezig.
Stallingskosten: pony zonder veulen e 4,- per dag; met veulen 5,- per dag;
paard zonder veulen 6,- per dag; met veulen 7,- per dag.
Stallings- en dierenartkosten graag contant te voldoen bij het ophalen van uw
merrie.
Wanneer de merrie op 30-09-2017 niet drachtig is, kunt u 20% reductie op het
dekgeld in 2018 krijgen. Gustverklaringen dienen voor 30 september 2017 in ons
bezit te zijn, anders vervalt de gustreductie.

Fam. Jurrius
Ruurloseweg 96-98, 7251 LW Vorden (Kranenburg) NL
Tel. 0575 - 556766, Fax 0575559027
Mobiel 06 - 53706908
www.stalnieuwmoed.nl info@stalnieuwmoed.nl